Zoeken

Wil jij bijdragen aan een veilige samenleving, heb jij interesse in de forensische zorg en wil jij je inzetten voor de belangenbehartiging binnen het forensisch werkveld? 
Wij zijn op zoek naar een Strategisch Adviseur Forensische zorg.

De organisatie

De Nederlandse ggz is de brancheorganisatie voor zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Als belangenbehartiger van bijna 100 ggz-aanbieders met ruim 89 duizend professionals vertegenwoordigen we meer dan 90 procent van de sector. Dat maakt ons dé partij om landelijk de belangen van de ggz te behartigen en afspraken te maken waardoor ggz‑professionals hun werk goed kunnen doen.

Onze missie is het samen werken aan een mentaal veerkrachtige, inclusieve en veilige samenleving. Als netwerkorganisatie maakt de Nederlandse ggz de verbinding met partners binnen en buiten onze sector. Want een goede geestelijke gezondheid is van ons allemaal. Iedereen kan bijdragen: cliënten en ervaringsdeskundigen, familie en geliefden, buren en vrienden, behandelaren en andere zorgverleners, bestuurders en leidinggevenden, beleidsmakers en politici. Samen zijn we de Nederlandse ggz. Ga jij met ons deze uitdaging aan? Wij zoeken een:

Strategisch Adviseur Forensische zorg
(24 uur per week)

De functie

Met jouw inzet op verschillende dossiers en kennis van de forensische zorg draag je bij aan een veilige samenleving. Een veilige samenleving is belangrijk voor ons allemaal. 
Als strategisch adviseur houd je je in brede zin met de forensische zorg bezig, waaronder bekostiging, contractering, arbeidsmarktaanpak, kwaliteit van zorg en veiligheid. Je werkt hierbij intensief samen met een collega strategisch adviseur forensische zorg, de netwerkcoördinator Zorg & Veiligheid, de leden die forensische ggz bieden en de collega’s binnen het Forensisch Netwerk en de leden van het Forensisch Beraad. 

Je behartigt de belangen van de leden, zowel op beleidsniveau als op bestuurlijk niveau met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Je vormt een belangrijke schakel in het forensisch werkveld waarin je relevante ontwikkelingen op de voet volgt, analyseert en deze vertaalt naar concrete belangenbehartiging. Je bouwt en onderhoudt een relevant netwerk met stakeholders zoals andere brancheorganisaties in de ggz, beroepsgroepen, ministeries, financiers en patiëntenverenigingen. Je beschikt over een politiek-bestuurlijke antenne en bent in staat complexe dossiers in goede banen te leiden. 

Wat neem je mee?

Wat bieden we?

De Nederlandse ggz biedt een boeiende en inspirerende werkomgeving, met volop aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao ggz en in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Je krijgt een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd bij goed functioneren. Je kunt rekenen op:

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde functie, dan vragen wij je zo snel mogelijk te reageren door jouw CV en motivatie te versturen naar vacature@denederlandseggz.nl. De gesprekken vinden doorlopend plaats. Hebben we de juiste kandidaat gevonden dan sluiten wij de procedure.

Voor inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je contact opnemen met Marijke Verbeek, Manager Belangenbehartiging via 06 – 46 64 15 42 of mverbeek@denederlandseggz.nl.