Zoeken

Op 1 januari 2020 is de Wet Bopz (bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz, van toepassing op psychiatrische patiënten) en de Wet zorg en dwang (Wzd, van toepassing op patiënten met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking).

Dit addendum gaat in op die aspecten en bepalingen die relevant kunnen zijn bij samenwerking en gegevensuitwisseling in het zorg en veiligheidsdomein. Daarnaast behandelt dit addendum ook de gegevensverwerking zoals deze is uitgewerkt in de Wet forensische zorg (Wfz). Dit addendum vormt een aanvulling op het Handvat Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein. In het Handvat zelf zijn de verwijzingen naar deze wetten geactualiseerd.

Voor vragen of aanvullende informatie, kunt u een mail sturen naar zorgenrecht@denederlandseggz.nl.