Zoeken

De PrivacyApp Jeugd trekt maandelijks ruim 1000 gebruikers, merendeels professionals uit de Jeugdhulp en Jeugdbescherming. De gebruikers evalueren de app positief. Ze vinden meestal een bruikbaar antwoord op hun privacy-vragen of de app helpt hen daarbij goed op weg. Ook gebruiken professionals de app vaak om met jeugdigen of hun ouders het gesprek over privacy en gegevensuitwisseling te voeren. Als verbetering geven gebruikers aan dat ze graag zouden zien dat de PrivacyApp, een echte app wordt die ook beschikbaar komt in de appstores. De PrivacyApp Jeugd is te vinden op Jeugdconnect.nl.
 
De PrivacyApp Jeugd werd in september 2017 gelanceerd dor de manifestpartners ‘In goed vertrouwen; de privacy van de Jeugd geborgd’. Een coalitie van ruim 20 branche- en beroepsorganisaties in de Jeugdhulp en Jeugdbescherming, waar onder de Nederlandse ggz, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de KNMG. De evaluatie is te vinden op de site van de manifestpartners: privacyborgingjeugd.nl. 
 

Antwoord op privacy-vragen voor jongeren, ouders en professionals

In de app vinden jongeren, ouders en professionals antwoorden op vragen als ‘Mogen mijn ouders mijn gegevens inzien?’, ‘Welke gegevens mag de gemeente over mij als ouder delen met anderen?’ en ‘Welke gegevens mag ik als hulpverlener delen met anderen?’ De oudermodule bevat een onderdeel aan de hand waarvan een ouder kan bepalen welke juridische status hij heeft met betrekking tot het gezag over kinderen.
 

Gemiddeld 1000 tot 1500 bezoekers per maand

De evaluatie uitgevoerd door bureau Coform laat zien dat de app goed wordt gebruikt. In de eerste anderhalf jaar lag het gebruik van de app boven de 3000 gebruikers per maand. De laatste anderhalf jaar ligt het ebruik gemiddeld tussen de 1000 en 1500 bezoekers per maand. Daaruit blijkt dat de app in een behoefte voorziet.
 

Gebruikers vinden de app gebruikersvriendelijk en zouden verbreding toejuichen

Gebruikers van de app zijn merendeels professionals. Zij waarderen de heldere structuur en het feit dat je in een paar klikken een antwoord hebt. En last but not least: de antwoorden helpen hen verder en geven richting bij complexere vragen. Ook waarderen ze het modules voor jongeren, ouders en professionals in een app zijn onder gebracht. Dat helpt om het gesprek met jongeren ren oduers te voeren over privacy. Privacyjuristen van organisaties geven aan dat de app hen helpt om het gesprek te voeren met professional over het wel of niet delen van gegevens.