Zoeken

Het ministerie van VWS stelt extra middelen beschikbaar voor zorg op afstand via digitale hulpmiddelen. Hiervoor wordt medio juli een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd. Doelgroep zijn zorginstellingen van kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Ggz-instellingen worden specifiek benoemd als doelgroep van deze regeling.

De subsidie is bedoeld voor zorgaanbieders die digitale zorg structureel willen gaan inzetten als onderdeel van de zorg die zij verlenen. Per aanvraag is een maximumbedrag van €50.000 beschikbaar. De subsidie kan onder meer gebruikt worden voor de aanschaf van apparaten, het inhuren van hulp bij implementatie en scholingskosten voor personeel.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid of de RVO.