Zoeken

Gemeenten hebben sinds 2015 de verantwoordelijkheid gekregen voor de Jeugdhulp en een aantal nieuwe taken in de Wmo. Op de website van de VNG staat informatie die gemeenten kunnen gebruiken bij het maken van indexatieafspraken met aanbieders voor Jeugdhulp en Wmo ondersteuning. Voor Jeugdhulp en Wmo hebben gemeenten de opdracht om bij de inkoop te waarborgen dat er een goede verhouding is tussen de prijs en de kwaliteit van de hulp. Dit is geregeld in de artikelen 2.6.6. van de Wmo en 2.12 van de Jeugdwet. Voor Wmo-ondersteuning geldt er een AMvB reële kostprijs, voor de Jeugdwet is deze in de maak. De AMvB regelt met welke kostprijselementen gemeenten rekening moeten houden bij de bepaling van een tarief bij de inkoop van Wmo ondersteuning en straks voor Jeugdhulp. Indexatie voor loon- en prijsstijgingen is één van de genoemde kostprijselementen genoemd in de AMvB.
 
Op de website van de VNG staat meer informatie over indexering, OVA en de meicirculaire 2020