Zoeken

De internetconsultatie voor de aanpassing van de Jeugdwet is op 10 juli 2020 gestart. Hierbij is de toelichting dat aanpassen van wetgeving nodig is om randvoorwaarden te verbeteren opdat de nodige zorg voor jeugdigen altijd tijdig beschikbaar is. Het gaat om het versterken van opdrachtgeverschap van gemeenten door regionale samenwerking, versterken van de toegang tot jeugdhulp, versterken van het opdrachtnemerschap en goed bestuur van aanbieders, en het versterken van inzicht in en toezicht op zorg voor jeugdigen. Via https://www.internetconsultatie.nl/zorgvoorjeugdigen is tot 6 september te reageren op de wetsvoorstellen. de Nederlandse ggz zal samen met de andere branches gespecialiseerde zorg voor jeugd reageren.