Zoeken

Het Platform JEP (Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie) heeft een handreiking gemaakt over sociale veiligheid voor jongeren. Op school, thuis, op sportclubs: voor jongeren is het belangrijk dat zij zich beschermd voelen. Tegen geweld, tegen intimidatie, uitsluiting en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Sociale veiligheid draagt bij aan evenwichtig opgroeien en ontwikkelen en zich verbonden voelen met de samenleving. En niet vatbaar zijn voor polarisatie en radicalisering. En hier liggen kansen voor gemeenten, onderwijs en alle ketenpartners.

Om de samenwerking te bevorderen is de publicatie Sociale veiligheid is van iedereen. Samenwerking rond veiligheidsvragen door scholen en partners uit de gemeente verschenen. De handreiking biedt handvatten om bruggen te slaan tussen de verschillende leefdomeinen van jongeren. De handreiking is geschreven door het Nederlands Jeugdinstituut op verzoek van Platform JEP en in afstemming met Stichting School en Veiligheid.