Zoeken

Eind 2019 zijn de regels rondom verwijzing vereenvoudigd. De regels waren erg ingewikkeld en zorgden voor veel administratieve rompslomp. Een verwijzing is nu alleen nog nodig wanneer iemand binnenkomt binnen de GGZ, en doorverwijzing sluit goed aan bij de reguliere informatievoorziening tussen zorgaanbieders onderling, of tussen zorgaanbieder en huisarts.

Na publicatie waren er toch nog wat praktische vragen. Die zijn met de betrokken partijen afgestemd, en de antwoorden zijn opgenomen in een Q&A.