Zoeken

De cao ggz is van toepassing voor alle medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg en/of de verslavingszorg. De cao bevat afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals, salaris, werktijden, verlof, pensioen, vergoedingen en toeslagen. De huidige cao loopt van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024.

Digitale CAO

De meest actuele cao is tijdelijk als pdf beschikbaar. Veel artikelen in de cao bevatten toelichtingen. Deze toelichtingen zijn exclusief voor leden van de Nederlandse ggz. HR-professionals met een account voor CAO Kennisnet of de community cao ggz kunnen daar alle informatie vinden over de nieuwe cao.

Digitale cao

De bijbehorende salaristabellen zijn apart te downloaden.

Salaristabellen


CAO-app

De CAO GGZ-app is beschikbaar voor iOS en Android en is gratis. In deze app zijn ook een aantal tools opgenomen. 


Vragen, uitleg en informatie over toepassing van de cao ggz

Medewerker HR-afdeling met vraag over de cao?

Werk je bij een HRM‑afdeling van een van onze leden? Dan kun je de Werkgeversservice benaderen voor ondersteuning en advies over de cao ggz en daaraan gerelateerde onderwerpen. Neem contact met ons op via: werkgeversservice@denederlandseggz.nl.

Wij streven ernaar je vraag binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Op verzoek is telefonisch contact mogelijk.

De Werkgeversservice beantwoordde in 2020 1.542 vragen van leden van de Nederlandse ggz.

Werknemer met een vraag over de cao?

Je kan als werknemer met vragen terecht bij de afdeling HRM van je werkgever of bij de vakbond. Via deze link naar de CAO GGZ kun je nagaan welke vakbonden partij zijn van de CAO GGZ (zie pagina 173).

CAO Kennisnet
Op CAO Kennisnet staat achtergrondinformatie over de cao. Toelichtingen op onderdelen uit de cao zijn hier op te zoeken. Daarnaast is er arbeidsrechtelijke informatie te vinden, informatie over arbeidsvoorwaarden en over HRM. Leden van het CAO Kennisnet ontvangen via nieuwsberichten informatie over actuele onderwerpen.
CAO Kennisnet is alleen toegankelijk voor HRM-ers van onze leden en geregistreerde volgers van de Nederlandse ggz.

Inloggen CAO Kennisnet

HR-ers die nog geen account hebben, kunnen een account aanvragen door een mail te sturen aan werkgeversservice@denederlandseggz.nl.

NB: Op dit moment werken wij nog aan een vernieuwd CAO Kennisnet, in de kleuren en vormgeving van de nieuwe huisstijl.

Cursussen over cao
Ook biedt de Werkgeversservice jaarlijks een aantal cao cursussen aan. Er worden, al naargelang de behoefte, jaarlijks een aantal cao-starterstrainingen gegeven. Deze zijn bedoeld voor beginnende HRM-medewerkers en HRM-medewerkers die hun kennis van de cao willen opfrissen. In de cursus besteden we aandacht aan de structuur, de opbouw en het karakter van de cao. Inhoudelijk wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:  De Arbeidsovereenkomst;  Werktijden;  Vakantie; Levensfasebudget; Verlof; Functiewaardering en beloning en Bijzondere diensten. De cursus heeft een interactief karakter en biedt deelnemers de ruimte vragen te stellen of een casus te bespreken. En er is gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen.

Ook is het mogelijk om voor HRM-medewerkers van uw organisatie een cao cursus op maat te organiseren (incompany). 
 

Werknemers
Werknemers kunnen met vragen over de CAO GGZ terecht bij hun leidinggevende of bij de eigen afdeling HRM.
Werknemers die lid zijn van een bij de CAO GGZ betrokken werknemersorganisatie kunnen ook daar terecht:
FNV: 088-3680368
CNV: 030-7511001
NU’91: 030-2964144
FBZ: 030-6702727