Zoeken

Zonder de juiste cijfers kunnen de ontwikkelingen in de sector niet inzichtelijk worden gemaakt. Vandaar dat de Nederlandse ggz graag meedenkt over de toekomst van dataverzameling in de sector.

Tegelijkertijd staat het terugdringen van de administratieve lasten voor onze leden zo ongeveer bovenaan onze prioriteitenlijst. Ook willen we voorkomen dat er gegevens van onze cliënten worden verzameld zonder een goede juridische basis.

We moeten dus een goede balans vinden tussen waardevol onderzoek en de bijbehorende administratieve lasten. Met daarbij een waarborging van de privacy. Dat zal voor ons de komende jaren dus centraal staan.

Wat doet de Nederlandse ggz?

Terug