Zoeken

Het regieteam Informatiebeleid werkt aan realisatie van de digitale ggz. Denk hierbij aan  gegevensstandaardisatie, gegevensuitwisseling met patiënten en andere zorgprofessionals. De informatiehuishouding van ggz-instellingen staat onder druk. Dit komt door beleidsdrukte van wet- en regelgeving en (inhoudelijke) wensen tot verbetering. Te vaak komt voor dat beleidsmakers de implementatie van nieuw beleid in ICT-systemen onderschatten of negeren. Het regieteam Informatiebeleid zet in op het bieden van een innovatief perspectief.
 
Ook focust het regieteam Informatiebeleid op de realisatie van het perspectief beheersbaar maken. Belangrijke focusonderwerpen: Lees meer over de ambitie en doelen van het regieteam Informatiebeleid in het Jaarplan 2021 de Nederlandse ggz.
 

Deelnemers regieteam Informatiebeleid

Altrecht
ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum
Dimence Groep
GGNet
GGZ Drenthe
GGZ Oost Brabant
Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Pro Persona
Stichting de Hoop

Ga terug naar de hoofdpagina