Zoeken

Het regieteam Mens en Werk houdt zich bezig met arbeidszaken in de brede zin van het woord. Van cao-onderhandelingen tot de in- en uitstroom van personeel. Van strategisch opleiden tot de werkgeverservice. Het regieteam Mens en Werk streeft de volgende ambitie na: in de branche ggz is het prettig werken en kunnen professionals op een goede en gezonde manier hun werk kunnen doen zodat de zorg aan cliënten / patiënten optimaal is.
 

Doelen

Het regieteam zet in op de volgende doelen:
  Lees meer over  de ambitie en doelen van het regieteam Mens en Werk in het Jaarplan 2021 de Nederlandse ggz.

Naast deze thema’s geeft het regieteam prioriteit aan specifieke relevante onderwerpen. Dat doen we via ‘winning teams. Deze teams werken onderling vaak samen en stemmen ook af met de regieteams en de waardenetwerken.
 

Deelnemers regieteam Mens en Werk

Accare
Arkin
at.groep Zorg B.V.
GGNet
GGz Breburg
GGZ Drenthe
GGZ Eindhoven en de Kempen
Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Parnassia Groep
Reinier van Arkel Groep
RIBW Fonteynenburg

Ga terug naar de hoofdpagina