Naar homepage
Stethoscoop geld

NZa-webinar over kostenonderzoek langdurige zorg (ggz en ghz)

Datum en tijd
Locatie:
Online

Valente, de Nederlands ggz en de VGN nodigen bestuurders en financials van aanbieders van gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg graag uit om deel te nemen aan het webinar dat de NZa op ons verzoek geeft over het kostenonderzoek langdurige zorg (ggz en ghz). Dit lopende Wlz-kostenonderzoek is van groot belang voor aanbieders die langdurige zorg bieden. Dit onderzoek gaat namelijk impact hebben op de tariefstelling 2025. Het is dus een relevant maar complex proces waarbij de branches en de NZa het belangrijk vinden om partijen mee te nemen in de stappen die de NZa zet om tot uitkomsten te komen. Kennis van de aanpak zorgt er ook voor dat gesprekken over (tussen)uitkomsten van het onderzoek komende maanden beter gevoerd kunnen worden.

Programma op hoofdlijnen

Tijdens dit webinar vertellen medewerkers van de NZa over twee onderwerpen:

  • het model van het kostenonderzoek langdurige zorg (ggz en ghz)
  • het vervolgproces

Zij lichten de hoofdlijnen van het model toe en treden daarbij in meer detail over de toerekening van de personele kosten aan de component dagbesteding.

Verder gaat de NZa in op welke verschillende stappen zij de komende maanden nog zetten. Daarbij geven zij ook aan hoe en wanneer de NZa externe partijen bij de duidingsfase van het onderzoek wil betrekken.
Tijdens dit webinar kan de NZa nog geen inzicht bieden in de daadwerkelijke kostprijzen. Hierover worden organisaties later geïnformeerd.

Aanmelden kan tot en met dinsdag 21 november. Je ontvangt dan de digitale link naar het webinar.