Naar homepage
Vrouw voor flipboard met post its

Vacature Strategisch Adviseur Langdurige ggz

Wil jij eraan bijdragen dat kwetsbare mensen mee kunnen doen in een veilige en mentaal gezonde samenleving en daar waar nodig goede ondersteuning en zorg krijgen, heb jij interesse in de langdurige ggz en wil jij je inzetten voor de belangenbehartiging voor onze leden? Wij zijn op zoek naar een (strategisch) adviseur Langdurige ggz.

De organisatie

De Nederlandse ggz is de brancheorganisatie voor zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Als belangenbehartiger van bijna 100 ggz-aanbieders met ruim 89 duizend professionals vertegenwoordigen we meer dan 90 procent van de sector. Dat maakt ons dé partij om landelijk de belangen van de ggz te behartigen en afspraken te maken waardoor ggz‑professionals hun werk goed kunnen doen.

Onze missie is het samen werken aan een mentaal veerkrachtige, inclusieve en veilige samenleving. Als netwerkorganisatie maakt de Nederlandse ggz de verbinding met partners binnen en buiten onze sector. Want een goede geestelijke gezondheid is van ons allemaal. Iedereen kan bijdragen: cliënten, ervaringsdeskundigen, familie en geliefden, buren en vrienden, behandelaren en andere zorgverleners, bestuurders en leidinggevenden, beleidsmakers en politici. Samen zijn we de Nederlandse ggz. Ga jij met ons deze uitdaging aan? Wij zoeken een:

Strategisch adviseur Langdurige ggz
(32-36 uur per week)

De functie

Een goede mentale gezondheid voor iedereen begint bij zekerheid over wonen, werk of opleiding, inkomen en een veilige leefomgeving. Als adviseur langdurige ggz bij de Nederlandse ggz kom je op voor deze zekerheden voor mentaal kwetsbare mensen. Als ondersteuning of zorg nodig is, moet dat beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar zijn. De aanbieders die zorg leveren vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet of Wet forensische zorg, moeten daartoe goed in staat worden gesteld. Met jouw inzet op verschillende dossiers en kennis van vraagstukken in de langdurige ggz draag je bij aan een veilige en mentaal gezonde samenleving, belangrijk voor ons allemaal.

Als adviseur houd je je bezig met de ontwikkelingen in de organisatie en financiering van langdurig beschermd wonen en langdurig klinisch verblijf. Je komt met voorstellen en behartigt de belangen van leden op onderwerpen als de implementatie van het kwaliteitskader, de toegang tot de Wlz, de contractering bij de zorgkantoren en bij kostprijsonderzoeken door de NZa. Ontwikkelingen in het sociaal domein waar jij aan bijdraagt, gaan over het bieden van een veilig thuis, de toegang tot werk of een opleiding en laagdrempelige steunpunten in de wijk. Een vraagstuk is hoe we de samenwerking tussen deze domeinen beter kunnen organiseren, en hoe dat betaald moet worden.

Je bent onderdeel van het team Zorg en Financiering. Je werkt nauw samen met de adviseurs van dat team, met de netwerkcoördinator Volwaardig burgerschap, met collega-branches als Valente, VGN, SWN en ActiZ en met leden die langdurige ggz, beschermd wonen en maatschappelijke ondersteuning bieden. Je bouwt en onderhoudt een netwerk met de ministeries van VWS, SZW en BZK, met het Zorginstituut, CIZ en de NZa, met beroepsgroepen en patiëntenverenigingen en met de financiers zoals ZN/zorgkantoren en de VNG/gemeenten. Je organiseert winning teams met leden van de Nederlandse ggz, die de lobby en belangenbehartiging op landelijk niveau voorbereiden.

Je behartigt de belangen van de leden, onder andere door te participeren in projecten en het voorbereiden en deelnemen aan (bestuurlijk) overleg. Je volgt relevante ontwikkelingen, analyseert en vertaalt deze naar adviezen voor concrete belangenbehartiging. Je beschikt over een politiek-bestuurlijke antenne en bent in staat complexe dossiers in goede banen te leiden.

Wat neem je mee?

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Kennis van de langdurige ggz of verwante domeinen;
 • Ervaring met het zelfstandig en in teamverband uitvoeren van beleids- en advieswerkzaamheden en het leiden van projecten;
 • Enige ervaring met beïnvloedings- en samenwerkingsprocessen op landelijk niveau;
 • Doorzettingsvermogen bij het effectief en efficiënt realiseren van de beoogde doelstellingen;
 • Actieve netwerker en in staat mensen en middelen te mobiliseren;
 • Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.

Wat bieden we?

De Nederlandse ggz biedt een boeiende en inspirerende werkomgeving, met volop aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. De recent opgerichte Academie voor Leren en Ontwikkelen (ALO) biedt diverse in- en externe opleidingen aan. De arbeidsvoorwaarden zijn conform cao ggz en in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Je krijgt een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd bij goed functioneren. Je kunt rekenen op:

 • Afhankelijk van kennis en ervaring een inschaling in FWG 60 (max € 5.335) of FWG 65 (max € 6.264) bij een fulltime dienstverband;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • Vrij te besteden persoonlijk budget in het kader van vitaliteit;
 • Een balansbudget van €500,- bruto per jaar;
 • Opleidingsfaciliteiten, een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden en een goede reiskostenregeling;
 • Een pensioen bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn;
 • Faciliteiten om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken;
 • Een centraal gelegen kantoor, direct naast het Centraal Station Amersfoort.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde functie, dan vragen wij je zo snel mogelijk te reageren door jouw CV en motivatie te versturen naar vacature@denederlandseggz.nl. De gesprekken vinden doorlopend plaats. Hebben we de juiste kandidaat gevonden dan sluiten wij de procedure.

Voor vragen over de langdurige ggz kun je contact opnemen met Marijke Verbeek, Manager Belangenbehartiging via 06 – 46 64 15 42 of mverbeek@denederlandseggz.nl.