Zoeken


Fysieke gezondheid, mentale weerbaarheid, zelfstandig kunnen blijven functioneren, sociaal contact en welbevinden zijn basisbehoeften voor iedereen. De corona-crisis heeft dit extra duidelijk gemaakt. In politiek en beleid is meer aandacht gekomen voor ggz-zorg, mentale gezondheid en leefstijlpsychiatrie. De vraag naar ggz-zorg voor jeugd en volwassenen was al groot vóór de crisis en zal naar verwachting de komende periode sterk verder stijgen. We staan voor een grote opgave op vele fronten.

Om psychische zorg op maat en op tijd te kunnen blijven bieden moet er veel veranderen.

De Nederlandse ggz doet hiervoor voorstellen op vijf thema’s:

Op veel plaatsen werken ggz-professionals al aan die verandering en vernieuwing. Bij elk thema kunt u hun goede voorbeelden lezen, die in de praktijk breder kunnen worden overgenomen.

Bekijk ook:

Publicaties

Meer publicaties...