Zoeken

Ieder kind mag mee doen, thuis, op school, met vrienden. Ongeveer 5% van de Nederlandse kinderen heeft een psychische aandoening die leidt tot ernstige beperkingen in hun ontwikkeling en functioneren. Meer dan 575.000 kinderen groeien op in een gezin waarbij (een van) de ouders psychische problemen of een verslaving heeft. Deze kinderen hebben een verhoogde kans om zelf vroeg of laat een psychische aandoening of verslaving te ontwikkelen. Jaarlijks zijn naar schatting ongeveer 120.00 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling .

Voor deze kinderen en gezinnen zetten wij ons in. We willen waar mogelijk problemen voorkomen en kinderen en hun ouders de beste behandeling geven, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen.

Lees ook het e-magazine 'Gezond opgroeien'Terug