Zoeken

Ieder kind mag mee doen, thuis, op school, met vrienden. Ongeveer 5% van de Nederlandse kinderen heeft een psychische aandoening die leidt tot ernstige beperkingen in hun ontwikkeling en functioneren. Meer dan 575.000 kinderen groeien op in een gezin waarbij (een van) de ouders psychische problemen of een verslaving heeft. Deze kinderen hebben een verhoogde kans om zelf vroeg of laat een psychische aandoening of verslaving te ontwikkelen. Jaarlijks zijn naar schatting ongeveer 120.00 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling .
 
Voor deze kinderen en gezinnen zetten wij ons in. We willen waar mogelijk problemen voorkomen en kinderen en hun ouders de beste behandeling geven, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen.
 
Lees ook het e-magazine 'Gezond opgroeien'Aandacht voor preventie en mentale veerkracht op school
De aandacht voor het belang van mentale veerkracht en mentale gezondheid neemt toe. We willen ggz-expertise breed en laagdrempelig beschikbaar maken. Voor preventie en vroege signalering is dat essentieel. De algemene ledenvergadering van 3 december 2021 stond in het teken van preventie. We lieten onderstaande video zien met als thema Aandacht voor preventie en mentale veerkracht op school. 

Veel psychische klachten ontstaan in de leeftijd tussen 15 en 25 jaar. Voor jongeren is laagdrempelige toegang tot hulp belangrijk. Dat betekent dat de zorg moet zijn waar de jongeren zijn: op school. Het Deltion JongerenTeam is een mooi voorbeeld van laagdrempelige beschikbaarheid op een mbo. Laagdrempelige zorg en ondersteuning in de school draagt eraan bij dat intensievere zorg niet nodig is en studenten hun diploma kunnen behalen.
Veiligheid terugbrengen in gezinnen, wat werkt nu echt?
Er is in september 2021 een speciale editie van Augeo Magazine verschenen over werken aan veiligheid in gezinnen, wat werkt? Je leest hoe het professionals in de jeugdzorg*  ─ samen met de gezinnen ─ lukt om een veilig thuis te creëren waar het veilig blijft en waar het met alle gezinsleden weer goed gaat.
Bekijk deze jeugdzorgspecial.
Terug