Zoeken

Het is een verantwoordelijkheid van onze hele samenleving dat kinderen gezond op kunnen groeien, niemand kan het alleen. Daarom werkt de (jeugd)ggz actief samen met andere partijen die betrokken zijn bij de opvoeding en gezondheid van kinderen en de zorg voor volwassenen / ouders. Daarbij laten we ons leiden door grote ambities en idealen, zoals 0 suïcides, 0 separaties (terugdringen van gedwongen zorg), stop kindermishandeling en het zo thuis mogelijk opgroeien van kinderen (overbodig maken van uithuisplaatsingen).

Lees ook het manifest 'Investeren in de toekomst van kwetsbare kinderen'In ons verkiezingspaper 'Geestelijke gezondheidszorg: op maat én op tijd' besteden we ook aandacht aan de Jeugd ggz. Zie hoofdstuk 8, Jeugd-ggz – Een stelsel dat zorgt voor de jeugd. 

Lees ook het e-magazine 'Gezond opgroeien' 

Terug