Zoeken

Niet het bruto binnenlands product (bbp) maar welzijn is de belangrijkste maatstaf voor een bloeiende samenleving. Dat beseffen steeds meer beleidsmakers. Om te streven naar welzijn en mentale gezondheid moeten ze rekening houden met sociale, economische en omgevingsfactoren. Dit vraagt om een integrale benadering en samenwerking met diverse partijen. Denk bijvoorbeeld aan zorgverleners, -gebruikers, werkgevers, scholen, overheden en gemeenschappen. Dit brengt uitdagingen met zich mee die wereldwijd overeenkomen. Het Waardenetwerk Internationaal Verbinden verbindt nationale en internationale initiatieven, zodat zij van elkaar kunnen leren en samen kunnen optrekken om de gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan.

Als lid ontvang je regelmatig updates met de laatste relevante internationale ontwikkelingen en activiteiten, zoals bijeenkomsten en webinars. We beantwoorden vragen die een internationaal perspectief nodig hebben op het gebied van mentale gezondheid en welzijn. Of we brengen je in contact met onze internationale collega’s.

Het Waardenetwerk Internationaal Verbinden informeert leden over actuele en toekomstige subsidieprogramma’s van internationale organisaties. Waar mogelijk koppelen we leden direct als wij denken dat dit een mooie samenwerkingskans biedt.

Terug