Zoeken

Mentale gezondheid moet de erkenning krijgen die het verdient. Er is betere financiering nodig, een bredere aanpak voor meer impact, meer onderzoek en minder stigma. Het Waardenetwerk ‘Internationaal Verbinden’ wil dat deze onderwerpen niet alleen nationaal, maar ook internationaal hoger op de politieke agenda komen te staan. Want wat internationaal besproken en besloten wordt, heeft invloed op Nederlands beleid. Door contact te onderhouden met Brusselse lobbyorganisaties en Internationale beleidsorganisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) blijven we op de hoogte van internationaal beleid én kunnen we invloed uitoefenen.

Leden betrekken we graag in de Nederlandse vertegenwoordiging. Je kunt deelnemen aan internationale bijeenkomsten of consultaties. Daarnaast ontvang je als lid regelmatig updates met de laatste relevante internationale ontwikkelingen en bijeenkomsten.
 

Het Waardenetwerk Internationaal Verbinden informeert leden over actuele en toekomstige subsidieprogramma’s van internationale organisaties. Waar mogelijk koppelen we leden direct als wij denken dat dit een mooie samenwerkingskans biedt.

 
Terug