Zoeken

Ouders met psychische problematiek zijn vaak minder goed in staat een veilige hechtingsrelatie met hun kind aan te gaan, waardoor het kind problemen kan ontwikkelen op psycho-sociaal vlak. Daarnaast berust problematiek als angst, depressie en verslaving ten dele op genetische kwetsbaarheid. Een tweede factor voor intergenerationele overdracht. Ook kunnen angst, depressie en verslaving een factor zijn in het ontstaan van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Om deze redenen is het van belang om bij psychische klachten altijd naar het hele gezinssysteem te kijken. De waardenetwerken Gezond opgroeien, Verslaving en Gezonde leefstijl en Mentale gezondheid onderzoeken in 2020 de mogelijkheden voor een gezamenlijke agenda op dit thema. Ze sluiten daarbij aan bij bestaande programma’s als Geweld hoort nergens thuis.
Terug