Zoeken

Convenant ‘Samenwerken aan wat werkt!’


Werk betekent meedoen, structuur, sociale contacten, inkomen en (zelf-)waardering. In 2018 ondertekenden we  het convenant ‘Samen werken aan wat werkt!’. De deelnemende partijen zetten in op de ondersteuning naar betaald werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een daarvan is het tegengaan van vooroordelen over mensen met een psychische aandoening. Daarnaast gaan de werkgevers aan de slag om er aan bij te dragen dat meer mensen met psychische problemen aan het werk kunnen. Naast de Nederlandse ggz ondertekenden de volgende partijen de overeenkomst: UWV, Cedris, Divosa, de Federatie Opvang, Mensen Met Mogelijkheden, MIND, RIBW Alliantie, Stichting Samen Sterk Zonder Stigma en VNG. Het convenant richt zich op werk voor zowel mensen met veelvoorkomende psychische problematiek als voor mensen met ernstige psychische aandoeningen.


Platform Sterk door werk

Sinds maart 2020 is er een nieuw online platform over werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid: www.sterkdoorwerk.nl. De website Sterk door werk komt voort uit het convenant ‘Samenwerken aan wat werkt!’. De website biedt kennis en praktijkvoorbeelden voor werknemers en werkgevers en voor iedereen die mensen met een psychische aandoening ondersteunt bij het zoeken naar of behouden van werk. Sterk door Werk laat zien dat werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid goed mogelijk is en herstelbevorderend werkt. Met verhalen van werkgevers die mensen met psychische kwetsbaarheden aannemen, van professionals die zich voor (re)integratie en behoud van werk voor mensen met psychische aandoeningen inzetten en van mensen met een psychische kwetsbaarheid die vertellen wat het hebben van werk voor hen betekent. Daarnaast biedt de portal kennis, onderzoeken, praktische informatie, tips en tools van alle aangesloten convenantpartners.


 
Terug