Zoeken

Op initiatief van de Nederlandse ggz ging in maart 2020 het landelijk overleg lokale netwerkvorming van start, met vooral landelijke partners die actief zijn in het sociale domein: GGD GHOR, Sociaal Werk Nederland, LHV en Aedes. Het overleg richt op het (door-)ontwikkelen van lokale netwerken en een community based-aanpak rond mentale gezondheid. Het overleg buigt zich momenteel over een gezamenlijke actieagenda. Het waardenetwerk Mentale gezondheid en het waardenetwerk Volwaardig burgerschap werken hierin nauw samen.
Een bijzonder voorbeeld van een community based-aanpak rond mentale gezondheid is Thrive Amsterdam.
 
Terug