Zoeken

We willen online en offline aanbod van cursussen over mentale gezondheid en mentale gezondheidsvaardigheden ondersteunen, zoals bijvoorbeeld Mental Health First Aid, de cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’. MHFA wordt door een groot aantal leden van de Nederlandse ggz aangeboden, binnen de infrastructuur van GGD GHOR.

Dergelijke cursussen zijn een aanrader voor iedereen, omdat iedereen familie, vrienden of collega’s heeft die psychische klachten kunnen krijgen. Ze zijn eens te meer zinvol voor medewerkers van organisaties, die veel met burgers in contact komen zoals onderwijs, gemeentelijke diensten of politie. Het helpt hen psychische problematiek te herkennen, het gesprek erover aan te gaan, hulp te bieden en daarbij ook de eigen grens te bewaken.

De coronacrisis zorgt voor een toename van psychische klachten bij burgers. Het kunnen signaleren van problemen en het kunnen bieden van ondersteuning zijn hierdoor nog belangrijker dan voorheen.
Terug