Zoeken

Er zijn veel middelen om cliënten, hun naasten en medewerkers te helpen om gezonder te leven. Van de laatste kennis tot de nieuwste apps: We brengen ze onder de aandacht. 

Met ons waardenetwerk helpen we cliënten, hun naasten en medewerkers om een gezonde leefstijl aan te nemen. We geven advies over bijvoorbeeld een of meerdere geschikte screeningslijsten. We ontwikkelen we een addendum op de meest gebruikte zorgstandaarden over leefstijl. We publiceren de laatste inzichten op het gebied van verslaving en leefstijl. Ook ontwikkelen we een generieke behandelmodule verslaving en leefstijl. Desgewenst brengen we nieuwe instrumenten in kaart, zoals apps, eHealth en elearning voor medewerkers in of dragen daar zelf aan bij.

Eén van de leden van het waardenetwerk Verslaving en Gezonde Leefstijl, verslavingsarts Robert van de Graaf, sprak in deze podcast van gezondheidsnet over hoe van je verslaving af te komen.

Gezonde werkomgeving

We richten ons ook op een gezonde werkomgeving. We zetten ons in om onze instellingen rookvrij te maken. We vragen aandacht voor stressreductie, het dag- en nachtritme van onze medewerkers in relatie tot bijvoorbeeld nachtdiensten, voldoende mogelijkheden voor lichamelijke activiteit en gezonde voeding in onze instellingen.

Terug