Zoeken

Geestelijke en lichamelijke ziekten en beperkingen kun je uitstellen of zelfs voorkomen met een gezonde leefstijl. Met ons waardenetwerk Verslaving en Gezonde leefstijl willen we bij cliënten, hun naasten en onze medewerkers bewustwording en kennis hiervan vergroten.

Binnen de ggz en de verslavingszorg is een groeiende, maar nog steeds in beperkte mate aandacht voor gezonde leefstijl en de effecten hiervoor op de (mentale) gezondheid en het welzijn van onze cliënten, hun naasten en onze professionals. Dit terwijl er veel kansen zijn om gezondheidswinst te boeken bij onze cliënten. Zij kampen in combinatie met psychiatrische problematiek en/of verslavingsgedrag met een lichamelijk inactieve levensstijl, ongezonde voeding, veel stress en slaapproblemen. Onze professionals hebben bij het ondersteunen in het veranderen van de leefstijl van onze cliënten en hun naasten een belangrijke voorbeeldrol. We noemen hier nadrukkelijk ook de naasten, denk aan stoppen met roken of aanpakken van overgewicht door verkeerde voeding en inactiviteit.

Goed werkgeverschap


Daarnaast past het ook binnen goed werkgeverschap om ons niet alleen te richten op onze cliënten en hun naasten, maar ook op onze professionals. Daartoe is het van belang ons niet alleen te richten op gedragsveranderingen bij cliënten en hun naasten en de professionals, maar ook in het faciliteren van de keuze voor een gezonde leefstijl door de omgeving te veranderen. Investeren in vitale medewerkers draagt bij aan een gezonde organisatie, met laag arbeidsverzuim en draagt bij aan het voorbeeldgedrag voor onze doelgroep. We hopen hiermee een (nog) aantrekkelijker sector te worden om werkzaam in te zijn en zo een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van het arbeidsmarktprobleem.

Om het bewustzijn van het belang van een gezonde leefstijl onder cliënten, hun naasten en onze collega’s te vergroten, is het waardenetwerk van mening dat we een beweging van binnenuit moeten starten. Deze beweging willen we inzetten met de hulp van onze ambassadeurs Verslaving en Gezonde Leefstijl. Een ambassadeur Verslaving en Gezonde Leefstijl is binnen zijn of haar werkomgeving herkenbaar als ambassadeur en brengt het thema gezonde leefstijl op een toegankelijke en niet-veroordelende manier ter sprake. Hij of zij inspireert zowel cliënten als collega’s een gezonde(re) leefstijl aan te nemen en deelt daarbij ook zijn of haar ervaringen.

De ambassadeur maakt deel uit van het lerend netwerk van ambassadeurs Verslaving en Gezonde Leefstijl. Binnen dit lerende netwerk wisselen ambassadeurs zowel online als tijdens bijeenkomsten ervaringen en tips and tricks uit. Vanuit het waardenetwerk worden de ambassadeurs ondersteund door het organiseren van lezingen en workshops. Het aanbod wordt zoveel mogelijk toegesneden op de leervragen van de ambassadeurs. Tevens worden de ambassadeurs ondersteund door het waardenetwerk door het delen van relevante instrumenten en de laatste wetenschappelijke inzichten. Ons streven is om in elk van de bij de Nederlandse ggz aangesloten instellingen, één à twee ambassadeurs Verslaving en Gezonde Leefstijl te kunnen inzetten. 

Om de kennis van (het belang van) leefstijl te vergroten onder de verschillende medewerkers in de ggz en de verslavingszorg, zal het waardenetwerk inzetten op het toevoegen van leefstijlgeneeskundige competenties aan de verschillende curricula van de opleidingen.

Ben je geïnteresseerd in de rol van ambassadeur Verslaving en Gezonde Leefstijl? Neem dan contact op met de netwerkcoördinator van het waardenetwerk Verslaving en Gezonde Leefstijl, Ellen Righart via erighart@denederlandseggz.nl.

Terug