Zoeken

Geestelijke en lichamelijke ziekten en beperkingen kun je uitstellen of zelfs voorkomen met een gezonde leefstijl. Met ons waardenetwerk Verslaving en Gezonde leefstijl willen we bij cliënten, hun naasten en onze medewerkers bewustwording en kennis hiervan vergroten.

Binnen de ggz en de verslavingszorg is een groeiende, maar nog steeds in beperkte mate aandacht voor gezonde leefstijl en de effecten hiervoor op de (mentale) gezondheid en het welzijn van onze cliënten, hun naasten en onze professionals. Dit terwijl er veel kansen zijn om gezondheidswinst te boeken bij onze cliënten. Zij kampen in combinatie met psychiatrische problematiek en/of verslavingsgedrag met een lichamelijk inactieve levensstijl, ongezonde voeding, veel stress en slaapproblemen. Onze professionals hebben bij het ondersteunen in het veranderen van de leefstijl van onze cliënten en hun naasten een belangrijke voorbeeldrol. We noemen hier nadrukkelijk ook de naasten, denk aan stoppen met roken of aanpakken van overgewicht door verkeerde voeding en inactiviteit.

Goed werkgeverschap


Daarnaast past het ook binnen goed werkgeverschap om ons niet alleen te richten op onze cliënten en hun naasten, maar ook op onze professionals. Daartoe is het van belang ons niet alleen te richten op gedragsveranderingen bij cliënten en hun naasten en de professionals, maar ook in het faciliteren van de keuze voor een gezonde leefstijl door de omgeving te veranderen. Investeren in vitale medewerkers draagt bij aan een gezonde organisatie, met laag arbeidsverzuim en draagt bij aan het voorbeeldgedrag voor onze doelgroep. We hopen hiermee een (nog) aantrekkelijker sector te worden om werkzaam in te zijn en zo een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van het arbeidsmarktprobleem.

Het waardenetwerk Verslaving en Gezonde leefstijl is de spil in een brede beweging binnen de verslavingszorg en ggz instellingen om het bewustzijn van het belang van een gezonde leefstijl te vergroten en de kennis over het faciliteren van een gezonde leefstijl te delen. Dat gaan doen we door een professionals in de verslavingszorg en ggz instellingen te vragen om ambassadeur verslaving en gezonde leefstijl te worden. De ambassadeurs wordt in deze rol gefaciliteerd, door informatie, kennis en ervaring deling en inspiratie bijeenkomsten. Deze ambassadeurs helpen ons om aandacht te vragen voor het belang van een gezonde leefstijl en zij geven tips om een gezonde leefstijl aan te nemen en te behouden. Zo bouwen we aan een breed netwerk, binnen de instellingen die ondersteund worden vanuit het waardenetwerk Verslaving en Gezonde leefstijl.

Wilt u een beeld van het waardenetwerk in actie? In deze video laten we zien wat wij doen.

Terug