Zoeken

We kunnen niet genoeg benadrukken dat we het verwezenlijken van deze idealen niet alleen doen. We kunnen alleen succesvol zijn in verbinding met reeds bestaande netwerken, die in dezelfde richting bewegen, zoals het Actieplatform Herstel voor Iedereen of het netwerk Sociale Inclusie en Maatschappelijke Participatie, en het Actieprogramma voor Zwerfjongeren. Met organisaties als Phrenos en Valente; en met goed lopende lokale en regionale netwerken, die zich alle richten op deze ambitie.

We onderzoeken hoe het waardennetwerk Volwaardig Burgerschap en de bestaande andere netwerken elkaar kunnen versterken. Hierbij zoeken we naar steeds wisselende allianties met cliënten, hun naasten, ervaringsdeskundigen, professionals, verzekeraars, gemeenten, zorgkantoren, opleiders bij de onderwijsinstellingen, politie, woningcorporaties, schuldhulpverlening en sociale diensten.
We fungeren hierbij als schakel naar de lobbykant van onze vereniging, die nodig is om de noodzakelijke randvoorwaarden te creëren.
Terug