Zoeken

Stigmatisering is een groot probleem. Mensen hebben de neiging om buiten de groep te houden wat afwijkt van de norm.

De vele anti-stigma campagnes ten spijt is het voor veel mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen nog steeds moeilijk om een baan of een woning te vinden vanwege hardnekkige vooroordelen. We zoeken expliciet aansluiting bij organisaties en netwerken, die destigmatisering als doel hebben. Buitengesloten worden, geeft een hoge lijdensdruk en is volledig strijdig met het doel van Volwaardig Burgerschap. Het netwerk wil uitsluiting tegengaan. Professionals en beleidsmakers mogen alleen gedrag vertonen dat tot vergroting van inclusie leidt.

Terug