Zoeken

Mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen ervaren drempels om mee te doen aan onze samenleveing. Zij staan te vaak aan de ‘zijlijn’. Iedereen wil richting en invulling kunnen geven aan de manier waarop hij/zij leeft. Iedereen streeft naar verbondenheid, gezondheid, tevredenheid en succes. Daarom moeten alle mogelijkheden en ontwikkelkansen die onze maatschappij biedt voor iedereen toegankelijk zijn. We willen als netwerk Volwaardig Burgerschap concrete doelen formuleren en realiseren voor expertise ontwikkeling van zorgprofessionals en beleidsmakers. En concrete oplossingen creëren voor systemische belemmeringen bij participatie en herstel van deze doelgroep. Zodat elke stap en elke beslissing leidt tot meer inclusie.

Dit kunnen we als de Nederlanse ggz niet alleen. We gaan daarom allianties aan met vele netwerken en met partners uit het sociale domein, zodat we samen vleugels krijgen En we werken intensief samen met de andere waardennetwerken binnen de Nederlandse ggz.

Terug