Zoeken

We willen dat de zorg enerzijds en de politie, reclassering en detentie anderzijds hun kennis delen en verbreden. Zo kunnen we de maatschappij ook veiliger maken.

De ggz gaat mogelijkheden aanbieden op het gebied van preventieve en educatieve trainingen en opleidingen en hierin ppl investeren. Bv Mental Health and First Aid; trainingen geven aan de opleiding instituten van de politie, trainingen geven aan sociale wijkteams etc. Tevens willen we leren van de partners in het veiligheidsdomein.
Terug