Zoeken

Voor de veiligheid van patiënten en de samenleving moeten we nauw samenwerken met partners in het domein zorg en veiligheid. Dit doen we op bestuurlijk en operationeel niveau:

Bestuurlijk niveau

We willen een bestuurlijk overleg in elke veiligheidsregio vorm gaan geven. Daaraan nemen burgemeesters, OM, politie, wethouders zorg en bestuurders van ggz-instellingen aan deel. Samen stellen zij plannen op: Welke inwoners zijn betrokken? Wat zijn de knelpunten in hun behandeling en begeleiding en hoe kan de veiligheid van hun omgeving worden bevorderd? De deelnemende partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van deze plannen. Met pilots in het programma VLOT doen we ervaring op met deze manier van werken.

Integrale aanpak door professionals

Ook op operationeel niveau is een integrale aanpak belangrijk. Professionals in de zorg- en veiligheidshuizen, waarbij de gehele ggz sector goed is aangesloten, voeren dit uit. Hier moet ook samenwerking met Veilig Thuis en de reclassering vorm krijgen. Het project ketenveldnorm is een goed voorbeeld van integrale aanpak, waarbij inzet van alle partners en financiers noodzakelijk is voor realisatie.

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren werken we nauw samen met onder andere de VNG en de landelijke stuurgroep zorg en veiligheid.
Terug