Zoeken

Mensen met ernstige psychiatrische en multi-complexe problematiek kunnen een gevaar zijn voor zichzelf en hun omgeving. Daarom moeten we zorgelijke signalen tijdig herkennen en passende zorg bieden.

De Nederlandse ggz staat voor een veilige samenleving en voor veilige zorg. Door vroegsignalering willen we voorkomen we dat mensen uit balans raken. Gaat het toch mis, dan zorgen we dat passende en kwalitatieve zorg verlenen. We richten ons op mensen die

Terug