Naar homepage
I Stock 1431361043

Doorbraakproject digitalisering ggz

Datum en tijd
Locatie:
Trimbos Instituut, Utrecht

Waarom een doorbraakproject digitalisering ggz? In 2035 komen we 10.000 behandelaren tekort als we blijven doorgaan met hoe we de ggz nu organiseren. Zonder interveniëren in hoe we de ggz aanbieden gaan patiënten nog langer wachten voordat ze zorg kunnen ontvangen die ze nodig hebben.

De inzet van digitale middelen in zorgprocessen kan bijdragen aan het dichten van deze zorgkloof. Digitale toepassingen in de ggz zijn nog beperkt. Ggz-aanbieders zien het veranderen van de werkwijze met en van zorgverleners als de grootste uitdaging in de digitale transformatie, naast de technische en organisatorische uitdagingen. Om te helpen bij de transformatie start de Nederlandse ggz samen met Trimbos van november 2024 tot en met eind 2026 een Doorbraakproject hybride ggz.

Aan de slag met eigen doelstellingen hybride ggz

In het doorbraakproject digitalisering ggz gaan tien teams uit ggz-instellingen met elkaar aan de slag om hun eigen doelstellingen rond hybride ggz te realiseren. Hierbij wordt het Nolan-Model van rapid cycle improvement of PDCA) gebruikt. Inhoudelijke en veranderkundige experts geven adviezen en ondersteuning. Er worden bijeenkomsten en andere ondersteunende activiteiten georganiseerd. Kennis over de veranderstrategie naar hybride werken wordt door ggz-professionals zo verzameld en verspreid. Focus ligt op de transformaties die op de transformatieagenda ggz van Digizo.nu staan.

Verwachting van deelnemende teams

Succesvolle deelname door teams aan het doorbraakproject vraagt actieve inzet van alle projectteamleden die aan de slag gaan op basis van de gestelde doelen van de organisatie, met instemming van de Raad van Bestuur. Ook wordt verwacht dat er een interne projectleider beschikbaar is tijdens de projectperiode.

Aanmelden bijeenkomst Doorbraakproject op 10 september

Op 10 september 2024 organiseren we bij het Trimbos Instituut in Utrecht een bijeenkomst voor geïnteresseerden, werkzaam binnen een ggz organisatie. Hier kunnen we ingaan op je vragen. Meld je aan via jhuls@trimbos en geef aan met hoeveel mensen je komt.

Inzet digitale middelen in zorgprocessen

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) uit 2022 zijn afspraken opgenomen over het opschalen van hybride zorg. Gerichte inzet van hybride zorg kan leiden tot het ontlasten van zorgverleners waardoor een capaciteitswinst geboekt wordt. Deze capaciteit kan ingezet worden voor de zorg van patiënten die nu op de wachtlijst blijven staan of voor ernstigere doelgroepen.