Zoeken

Mei

Donderdag 12 mei 2022
Symposium voor klachtenfunctionarissen in de GGZ en Verslavingszorg

VKIG

Donderdag 12 mei 2022
E-Mental Health: From Prevention to Recovery (Engelstalig online evenement)
ARQ Centrum’45

Donderdag 12 mei 2022
Congres 'Vanuit partnerschap denken en werken in het sociaal domein'

Ketenbureau i-Sociaal Domein

Vrijdag 13 mei
Workshop Informatieveilig gedrag in de zorg. Zet de eerste stappen met de Wegwijzer
Informatieveilig gedrag in de zorg

Maandag 16 mei 2022
Jaarlijkse Planetree Conferentie, met thema: 'Samenspel'

Planetree

Donderdag 19 mei 2022
Kennissessie Verdieping Medicatieoverdracht 
Programma Medicatieoverdracht

Dinsdag 24 mei 2022
Dag van de Forensische Zorg. Thema: Lerend leven

Dienst Justitiële Inrichtingen Ministerie van Justitie en Veiligheid

Woensdag 25 mei
Onze buurt de Posten, zo doen we dat!  'werken aan een inclusieve en zorgzame wijk in Enschede'
ActiZ,  Aedes e.a.

Juni

Vrijdag 3 juni 2022
NEON Jaarcongres 2022, thema: De organisatie en/van morele veerkracht

Netwerk Ethiekondersteuning Nederland 

Donderdag 9 juni 2022
Congres Architectuur in de Zorg

DANW, GS1 Nederland, HL7 Nederland, IHE Nederland, NEN, Nictiz en de NVKI

Zondag 19 t/m dinsdag 21 juni 2022
19th International Congress of ESCAP Maastricht:
Networks in child and adolescent psychiatry

ESCAP en NVvP

September 

Maandag 5 september 2022
Festival van de Leefstijl

De Nederlandse ggz

Oktober

Woensdag 12 oktober 2022
Jubileumcongres TOPGGz: 15 jaar TOPGGz; netwerk van experts in complexe zorg
TOPGGz

November

Zondag 6 t/m woensdag 9 november 2022
9de Congres van de International Association for Women’s Mental Health, Maastricht
Alliantie Gender en GGz