Zoeken

Oktober

Donderdag 22 oktober 2020
Webinar: Maak jij het middelengebruik van je collega of cliënt bespreekbaar?
Nederlands Instituut van Psychologen

November

Vrijdag 2 november 2020
Symposium Forensische Zorg
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Donderdag 5 november 2020
Online kennissessie autisme
Stuurgroep van het Actieplan Wachttijden GGZ

Donderdag 5 november 2020
Webinar Netwerk Nederland Rookvrij

Nederland Rookvrij

Dinsdag 10 november 2020
Webinar over het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem
Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ)

Donderdag 12 november 2020
Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Dinsdag 24 november 2020
Dag van het gedrag 2020
Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL)

December

Donderdag 10 december 2020
StroomOPloop voor jeugdhulpprofessionals​

Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ)