Naar homepage

Regieteam Informatiebeleid

Beschikbaarheid en uitwisselbaarheid van de juiste gegevens is in de ggz cruciaal. Publicaties en het visiedocument over informatiebeleid vind je hier.

De samenleving digitaliseert en de ggz dus ook. Het regieteam Informatiebeleid ziet toe op de verantwoorde opschaling van digitale middelen voor de doelstellingen van de ggz. Denk daarbij aan de digitale ondersteuning van mentale gezondheid zowel in behandeling en begeleiding als in voor- en nazorg. Maar zeker ook de inzet van moderne technologie om zorg te evalueren en nog beter en toegankelijker te maken.

Dit betekent een forse inzet op de informatiehuishouding van de ggz. Wijzigingen in systemen als gevolg van beleidswijzigingen in systemen willen we kanaliseren zodat implementatie van nieuw beleid soepel kan verlopen. Met onze deelname aan landelijke overleggen en programma’s streven we naar een beheersbare verandering.

Focusonderwerpen

Denk aan gegevensstandaardisatie, gegevensuitwisseling met patiënten en andere zorgprofessionals. De informatiehuishouding van ggz-instellingen staat onder druk. Dit komt door beleidsdrukte van wet- en regelgeving en (inhoudelijke) wensen tot verbetering. Te vaak komt voor dat beleidsmakers de implementatie van nieuw beleid in ICT-systemen onderschatten of negeren. Het regieteam Informatiebeleid zet in op het bieden van een innovatief perspectief.

Ook focust het regieteam Informatiebeleid op de realisatie van het perspectief beheersbaar maken. Andere belangrijke focusonderwerpen:

  • innovatie;
  • beheersbaarheid;
  • informatiebeveiliging;
  • digitale vaardigheid voor patiënten en professionals.

Arthur Notermans

Voorzitter regieteam Informatiebeleid

Arthur Notermans
Bespreking i Stock 841180016

Ambitie: Wij ambiëren een optimale digitale omgeving ter ondersteuning van patiënten en professionals in de ggz. Voor (keten)samenwerking, eigen regie van patiënten, reductie administratieve lasten, inzicht en ontwikkeling van geleverde prestaties, innovatie en de beveiliging van onze data en systemen. De digitalisering van de samenleving neemt toe. Een aanhoudende stroom van wet- en regelgeving wordt over de sector uitgerold. Samen met waardenetwerken en andere regieteams willen we kansen benutten en nadelen beperken. Daarmee dragen we primair bij aan de best mogelijke ggz. Lees meer over de ambitie en doelen van het regieteam Informatiebeleid in het Jaarplan 2024 de Nederlandse ggz.

Naast deze thema’s geeft het regieteam prioriteit aan specifieke relevante onderwerpen. Dat doen we via ‘winning teams'. Deze teams werken onderling vaak samen en stemmen ook af met de regieteams en de waardenetwerken.

Hieronder een overzicht van de winning teams en de deelnemers die opereren onder het regieteam Informatiebeleid:

Winning teams
Deelnemers