Naar homepage

Regieteam Zorg en Financiering

Het regieteam Zorg en Financiering richt zich op de samenhang tussen inhoudelijke zorg en financiering.

Het Regieteam Zorg en Financiering richt zich op de samenhang tussen inhoudelijke zorg- en financieringsvraagstukken.

Het regieteam Zorg en financiering zet zich in voor de toegankelijkheid, beschikbaarheid, kwaliteit, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van de geestelijke gezondheidszorg.

Dit doen we door:

  • Proactief te sturen op de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn;
  • Het voorbereiden en uitvoeren van strategie en lobby;
  • Verbinding te maken tussen de relevante dossiers.

Lees meer over de ambitie en doelen van het regieteam en winning teams van Zorg en Financiering in het Jaarplan 2023 de Nederlandse ggz.

Stephan Valk

Voorzitter regieteam Zorg en Financiering

Stephan Valk
Deelnemers van het regieteam Zorg en Financiering
I Stock 576902490
Vrouwen en mannen werken in een gemeenschappelijke tuin

Draag je de langdurige klinische ggz een warm hart toe en vind jij ook dat die nog beter kan? In dit onderzoeksverslag vind je aanknopingspunten voor een gesprek hierover in je eigen organisatie. Het onderzoek richt zich op de organisatie van herstelgericht werken.

Ga naar het onderzoek

Onder het regieteam Zorg en Financiering is een groot aantal winning teams actief. Enkele winning teams en de doelstellingen:

Winning team nieuwe bekostiging
Winning team wachttijden (inclusief hoogcomplexe zorg)
Winning team sociaal domein/Wmo
Winning team Wet langdurige zorg
Winning team kwaliteit & kwaliteitsstatuut
Winning team duurzaamheid
Winning team data