Zoeken

Als branchevereniging de Nederlandse ggz zetten wij ons samen met zo'n 100 aanbieders met 89.000 professionals dagelijks in voor een mentaal veerkrachtige, inclusieve en veilige samenleving.

De Nederlandse ggz roept de politiek op te investeren in mentale weerbaarheid en goede psychische zorg, op maat én op tijd. Meer informatie is te vinden op onze speciale pagina rondom de Tweede Kamerverkiezingen 2021.

Actuele informatie over hoe de ggz sector inspeelt op het coronavirus vind je op onze themapagina 'Corona en de ggz'.
Samen sterk voor de ggz
Als vereniging van zo’n 100 instellingen met ruim 89.000 professionals vertegenwoordigen we meer dan 90 procent van de sector. Dat maakt ons dé partij om landelijk de belangen van de ggz te behartigen en afspraken te maken waardoor ggz‑professionals hun werk goed kunnen doen.
De kracht van waarden voorop
Kansen om de ggz te verbeteren pakken we. Bijvoorbeeld door meer gepersonaliseerde zorg, door meer preventie, door beter te leren waarom zorg voor de een wel werkt en voor de ander niet. Om onze doelen te bereiken zetten we in op vijf aandachtsgebieden.
Delen is het nieuwe hebben
We slaan nieuwe wegen in. Meer dan ooit richten we ons op samenwerken en kennisdelen. Mét onze leden zetten we in op innovatie. Bijvoorbeeld als antwoord op de groeiende vraag naar zorg in een krappe arbeidsmarkt. We doen dit om van elkaar te leren, te vernieuwen en samen elke dag nog beter te worden.