Naar homepage

Regieteam Mens en Werk

Mens en Werk gaat over arbeidszaken in de ggz: van instroom en behoud van onze professionals tot arbobeleid en cao-zaken.

Het regieteam Mens en Werk houdt zich bezig met arbeidszaken in de brede zin van het woord. Van cao-onderhandelingen tot voldoende instroom en behoud van personeel. Van strategisch opleiden tot de werkgeverservice. Daartoe heeft zij de volgende ambitie geformuleerd:

Het Regieteam Mens en Werk spant zich in voor de medewerkers in de ggz, zodat zij zich op professionele, betrokken en bevlogen wijze kunnen blijven richten op het versterken van de mentale veerkracht en het verbeteren van de kwaliteit van leven van hun patiënten/cliënten.

Dit doet het regieteam door in te zetten op:

• het versterken van de arbeidsmarkt;
• het creëren van goede arbeidsvoorwaarden;
• het creëren van de best mogelijke arbeidsomstandigheden;
• het creëren van een uitdagend ontwikkel- en opleidingsperspectief.

Voorzitter Anita Wydoodt

Benieuwd naar de ambities van Anita Wydoodt binnen het regieteam Mens en Werk? Lees hier het interview.

Anita Wydoodt

Naast deze thema’s geeft het regieteam prioriteit aan specifieke relevante onderwerpen. Dat doen we via ‘winning teams' en klankbordgroepen. Deze teams werken onderling vaak samen en stemmen ook af met de regieteams en de waardenetwerken. Hieronder een overzicht van de deelnemers en winning teams die opereren onder het regieteam Mens en Werk:

Deelnemers regieteam Mens en Werk
Winning teams en klankbordgroepen

Neem contact met mij op. Ik maak graag tijd voor een gesprek! 

Katja van Essen

Strategisch Adviseur

kvessen@denederlandseggz.nl 

Katja van Essen