Naar homepage

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Het is ons streven om zo actueel mogelijke informatie te geven.

Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie is verouderd of onjuistheden bevat. U kunt ons daarop attenderen via info@denederlandseggz.nl.

Aan de op deze site genoemde informatie kunt u geen rechten ontlenen.

De Nederlandse ggz behoudt zich het recht informatie te wijzigen. De Nederlandse ggz is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Disclaimer & Copyright Notice

Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (‘de Nederlandse ggz’), gevestigd te Amersfoort en eigenaar van deze website, besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van deze website. Desondanks kan de Nederlandse ggz niet garanderen dat alle gegevens op deze website volledig en /of juist zijn. Bij onjuistheden kunt u ons daarop attenderen via info@denederlandseggz.nl.

Aan de op deze website genoemde informatie kunt u geen rechten ontlenen.

De Nederlandse ggz behoudt zich het recht voor informatie aan te vullen en te wijzigen. De Nederlandse ggz is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie dan wel de tijdelijke onbereikbaarheid er van. De Nederlandse ggz is ook niet aansprakelijk voor de inhoud van artikelen, meningen of ander materiaal dat door derden op deze website is geplaatst of anderszins afkomstig is van derden.

Links naar andere websites

Deze website bevat een aantal links naar andere websites. De Nederlandse ggz is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Auteursrecht en voorbehoud

De auteursrechten en alle overige (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de naam, het logo, de content (waaronder tekst en beeld), de look & feel en het format van deze website berusten uitsluitend bij de Nederlandse ggz en/of bij haar licentiegevers, zoals Teldesign (beeldmerk/logo) en Customers Revolutions (tekst). De Nederlandse ggz behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Deze website en onderdelen daarvan mogen niet worden gebruikt, verspreid, verveelvoudigd of openbaargemaakt, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nederlandse ggz dan wel haar licentiegevers.