Naar homepage

Samen roeien richting herstel

‘Veel deelnemers hebben hun leven opmerkelijk goed opgepakt’

Op de Rotterdamse Maas gebeuren mooie dingen. Cliënten met een verslavingsverleden werken hier roeiend in een sloep aan hun herstel. ‘Roeien in herstel’ ontstond op initiatief van ervaringsdeskundige Adrie Sluimer en groeide uit tot een herstelprogramma met enorme impact.

“De eerste keer dat ik zelf in een sloep stapte, vergeet ik nooit meer. Vanaf de kant moedigden mensen ons enthousiast aan. Zoiets had ik al jaren niet meer gehoord. Ik kreeg het gevoel dat ik er weer bij hoorde. Ik werd weer als mens benaderd, niet als junk. Datzelfde effect ervaren de deelnemers aan Roeien in herstel nu ook.”

Niet ik, maar wij

Aan het woord is Adrie Sluimer, oud-marinier. Adrie werkt als ervaringsdeskundige bij ggz-instelling Antes in Rotterdam en is initiatiefnemer van Roeien in herstel, een programma waarbij cliënten met een verslavingsverleden samen sloeproeien op de Maas. Zelf is Adrie ruim tien jaar clean. Zo’n zes jaar geleden kwam hij via zijn oude buddy’s van het Korps Mariniers in aanraking met sloeproeien. De sport deed hem goed. “Jarenlang liet ik niemand dichtbij komen. Maar in die boot móest ik wel samenwerken, ik kreeg hem in m’n eentje natuurlijk niet van z’n plek. Al roeiende was het niet meer ‘ik’, maar ‘wij’. Een teamgevoel. Dat maakte een enorm verschil in hoe ik me voelde. Roeien versterkte zo mijn herstel.”

Genieten

Dat gevoel gunde Adrie de mensen met wie hij werkt ook. “Ik vroeg me af hoe zou het zijn als ik met cliënten de Maas op zou gaan. De directeur van Antes gaf me groen licht voor dat plan en ik kreeg een stevige sloep van het Korps Mariniers in bruikleen. Op de eerste roeitocht, met acht cliënten, gingen de riemen nog alle kanten op. Maar de deelnemers genoten. Ik herinner me dat een van hen van tevoren eigenlijk niet mee wilde. Na anderhalf uur roeien was hij de eerste die vroeg: ‘Wanneer gaan we weer?’ Vanaf toen gingen we serieus trainen. Ons team deed mee aan nationale en internationale roeiwedstrijden en wist zelfs mooie resultaten te behalen.”

Gedachten loslaten

De directe impact van het roeien is groot. “We hebben één afspraak: tijdens het roeien praten we niet over zware problemen of gebruik”, vertelt Adrie. “In de sloep laten de cliënten alle gedachten even los, zo voelen ze weer in hun lichaam dat ze leven.” “Veel elementen van het roeien versterken herstel”, zo zegt Nicole Hermans, voorzitter van het bestuur van Antes. “Cliënten zijn door hun verslaving vaak hun doelen in het leven kwijtgeraakt. In de sloep is er wél een doel: een afstand varen of een wedstrijd winnen. En dat doe je samen.

Daarnaast vraagt sloeproeien structuur en doorzettingsvermogen. Je roeit met anderen in gelijk tempo en in dezelfde richting. Samen iets bereiken, vergroot je zelfvertrouwen. We zien bovendien vaak dat familie heel betrokken en enthousiast is. Voelen dat je van waarde bent voor je omgeving is ontzettend belangrijk.”

Succesverhalen

‘Roeien in herstel’ is nu een programma waaraan wekelijks tientallen cliënten deelnemen. In de afgelopen vijf jaar roeiden al zo’n honderd cliënten mee. Daarvan hebben minstens zestig mensen hun leven opmerkelijk goed opgepakt. Adrie: “Er zijn zoveel succesverhalen. Over cliënten die uit de zorg zijn, een baan hebben, een opleiding volgen of weer contact hebben met hun kinderen. Laatst kwam een oud-deelnemer trakteren op beschuit met muisjes, hij was vader geworden. Een van de deelnemers zat vier jaar geleden nog met de gordijnen dicht thuis. Iedereen dacht dat het nooit wat zou worden met hem. Nu is hij recruiter en rijdt ‘ie in een Tesla. Het maakt me blij dat dit programma zo’n succes is. En het mooie is: de cliënten doen het helemaal zelf!”

Samenwerking met de gemeente

Roeien in herstel is onderdeel van de herstelprogramma’s die Antes in samenwerking met de gemeente Rotterdam en welzijnsorganisaties in herstelacademies aanbiedt. Rotterdam heeft drie herstelacademies en dat aantal zal de komende jaren groeien. “Programma’s als dit dragen bij aan herstel”, aldus Nicole. “Deelnemende cliënten voelen weer dat ze onderdeel van de samenleving zijn, ze doen weer mee. Zo versterken deze programma’s de leefbaarheid en veiligheid in de stad. De uitvoering van een programma als Roeien in herstel is ook in andere plaatsen haalbaar. Als gemeenten, welzijns- of ggz-organisaties elders in het land interesse hebben, delen we graag onze kennis en expertise.”