Naar homepage
Vrouw kijkt mee op computer i Stock 469455256 1 1

Samenwerkingspartners

de Nederlandse ggz werkt samen met een divers aantal organisaties binnen het werkveld van de geestelijke gezondheidszorg

Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ)

De Nederlandse ggz vormt samen met Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra het samenwerkingsverband BGZJ branches gespecialiseerde zorg voor jeugd. Samen werken we hard aan onze ambitie dat kinderen zo thuis mogelijk opgroeien. Dat is bij voorkeur thuis, maar als dat (tijdelijk) niet kan bij pleegouders of andere woonvormen zoals gezinshuizen of de jeugdzorg(plus).
De jeugd-ggz is onderdeel van de ggz. Intensieve samenwerking met de volwassenen-ggz is belangrijk bij de overgang van jeugd naar volwassenheid en voor de hulp aan ouders met psychische problemen of een verslaving. De Nederlandse ggz werkt ook actief samen met huisartsen, kinderartsen en de jeugdgezondheidszorg.

Brancheorganisaties Zorg (BoZ)

ActiZ, VGN, NFU, NVZ en de Nederlandse ggz -de brancheorganisaties in de zorg- hebben zich verenigd in Brancheorganisaties Zorg (BoZ). BoZ streeft naar kwalitatief goede zorg, die voldoet aan eigentijdse eisen. Voor goede zorg zijn goed bestuur en toezicht een belangrijke voorwaarde. Daarom werkt BoZ per 1 januari 2017 met een geheel herziene governancecode zorg. In deze governancecode zijn nieuwe inzichten, kennis, opvattingen en verwachtingen rond goed bestuur en toezicht uitgewerkt. De code geeft de zorginstelling regels voor het afleggen van de maatschappelijke verantwoording aan de belanghebbenden van de instelling.

Ieder(in)

Ieder(in) is de koepelorganisatie en het grootste netwerk van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Ieder(in) maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Dit betekent dat de huidige maatschappij zich veel meer moet instellen op mensen met een beperking of chronische ziekte. Zij moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat. En ze moeten net als iedereen vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren.

KBO-PCOB

KBO-PCOB is met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.

MIND

Ruim 40 procent van de Nederlanders heeft ooit psychische klachten gehad. MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. Dit doen ze door informatie te bieden, onderzoek te doen, projecten uit te voeren en actie te voeren. Samen met cliënten- en familieorganisaties, maatschappelijke organisaties, onderzoekers, ambassadeurs en donateurs.

Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 200 patiënten- en consumentenorganisaties en verstevigt de positie van patiënten in de spreekkamer en in het zorgstelsel. Op basis van de ervaringen van mensen laat de federatie de zorg steeds beter aansluiten bij wat mensen vragen. Patiëntenfederatie Nederland biedt via haar kanalen, zoals ZorgkaartNederland.nl en MIjnkwaliteitvanleven.nl informatie die mensen helpt bij het maken van keuzes in de zorg.

Stichting Topklinische GGz

TOPGGz is zeer gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg gericht op patiënten met ernstige, complexe of zeldzame psychische aandoeningen. De Stichting Topklinische GGz stimuleert deze zorg. Met een keurmerk op basis van strenge criteria onderscheiden ze afdelingen die hoogspecialistische zorg combineren met wetenschappelijk onderzoek en innovatie.
Een afdeling die het TOPGGz keurmerk heeft verworven, heeft behalve de hoogspecialistische zorg voor de individuele patiënt, ook een belangrijke taak in de verdere ontwikkeling van het ggz-vakgebied.