Naar homepage

Laagdrempelige steunpunten

Laagdrempelige steunpunten als springplank naar meer volwaardig burgerschap

Eén van de afspraken uit het IZA is: 'het komen tot een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten, zoals zelfregie en herstelinitiatieven, waar mensen met ernstige psychische aandoeningen zich ook welkom voelen'. Het waardenetwerk Volwaardig burgerschap heeft een artikel gepubliceerd waarin een breed perspectief op deze laagdrempelige steunpunten wordt gegeven.

Het artikel geeft inzicht in hoe laagdrempelige steunpunten voor een deel van de mensen met ernstige psychische aandoeningen een belangrijke plek zijn om te werken aan herstel en om verbinding met de maatschappij te krijgen. Omdat deze groep veel met uitsluiting te maken krijgt, is juist een omgeving met peer support en de inzet van ervaringsdeskundigheid belangrijk, om mensen ‘over de drempel’ te helpen. Een omgeving waar vrije ruimte is, waar gelijkwaardig en wederkerig contact mogelijk is. Zodat herstel vorm kan krijgen en de eigenwaarde groeit.

Steunpunten in verschillende verschijningsvormen

Ook geeft het artikel een aanzet om tot een regionaal dekkend netwerk te komen en wat dat eigenlijk is. Steunpunten hebben verschillende verschijningsvormen, afhankelijk van de context en de bezoekers. De tien kenmerken van steunpunten die in het handvattendocument van de IZA-werkgroep staan, moeten we daarom met een open blik blijven bezien en niet als een afvinklijstje waaraan elk steunpunt moet voldoen.

Overzichtsartikelen waardenetwerk Volwaardig burgerschap

Laagdrempelige steunpunten als springplank naar meer volwaardig burgerschap is het derde overzichtsartikel van het waardenetwerk Volwaardig burgerschap. Dit artikel is gebaseerd op gesprekken die in 2023 en begin 2024 zijn gevoerd in de themagroep Herstelgericht werken van het waardenetwerk, met deelnemers uit de ggz, herstelinitiatieven, gemeenten en welzijn.
Eerdere artikelen gingen over: