Naar homepage

Kamerbrieven Leefbaarheid

26 juni 2023

Op dinsdag 4 juli 2023 debatteerde de Tweede Kamer met minister Weerwind over het gevangeniswezen en tbs. Het Forensisch Netwerk (FN), waar de Nederlandse ggz onderdeel van uitmaakt, stuurde de Kamerleden ter voorbereiding op het debat een brief.

1 juni 2023

Brief aan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken voor het Commissiedebat Leefbaarheid en Veiligheid op 7 juni.

2 februari 2023

Brief aan de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid voor het commissiedebat Gevangeniswezen en TBS op 8 februari 2023.

30 november 2022

Brief aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het commissiedebat Beschermd wonen op 7 december 2022.

1 augustus 2022

De Nederlandse ggz reageerde samen met Valente op het wetsvoorstel huurverlaging 2024 en op de internetconsultatie over de hervorming van de huurtoeslag. Dit vanwege het belang voor (mentaal) kwetsbare groepen.’

21 juni 2022

Divosa, MIND, de Nederlandse ggz, Sociaal Werk Nederland en Vereniging Valente sturen Kamerbrief voor het Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting op 30 juni.

9 mei 2022

Op donderdag 12 mei 2022 debatteert de Tweede Kamer over het drugsbeleid. In een gezamenlijke brief geven de Nederlandse ggz, Verslavingskunde Nederland en Mainline punten mee aan de Kamerleden. Veel daarvan raken aan het probleem van stigmatisering.

17 december 2021

Op 15 december presenteerden VVD, D66, CDA en CU hun coalitie,- en regeerakkoord van ongeveer 50 pagina’s. Welke zaken daaruit vallen de Nederlandse ggz op? Lees daar meer over in Analyse regeerakkoord Rutte IV.

3 december 2021

Op 8 december debatteert de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken met de demissionaire minister van Binnenlandse Zaken over de woningbouwopgave. In dat kader hebben brancheorganisaties Valente en de Nederlandse ggz een brief gestuurd waarin ze dringend vragen om een spoedpakket te realiseren voor de huisvesting van bijzondere aandachtsgroepen en te ondersteunen met voldoende en de juiste financiering.

24 november 2021

In deze brief aan de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport lichten we enkele aandachtspunten toe voor de wijziging van de Wet forensische zorg (Reparatiewet forensische zorg) en enige andere wetten.

26 mei 2021

Plenair debat reparatiewet Wvggz en Wzd
Namens Stichting PVP (patiëntenvertrouwenspersonen in de ggz), patiëntenorganisatie MIND, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), V&VN (de beroepsvereniging van verzorgenden en verpleegkundigen) en branchevereniging de Nederlandse ggz is deze brief aan de Tweede Kamer verstuurd. In de brief wordt uiteengezet waarom de partijen vinden dat de aanpassingen in de reparatiewet Wvggz (deze zorgt door technische reparaties dat de Wvggz op onderdelen beter uitvoerbaar is en minder administratieve lasten geeft terwijl de rechtspositie van de patiënt gewaarborgd blijft) nog niet ver genoeg gaan.

Aanvullend hebben de sectorpartijen NVvP, V&VN en de Nederlandse ggz nog een brief gestuurd. De belangrijkste strekking daarvan is dat er een knelpunt is ontstaan bij het schakelen van de Wet verplichte ggz via artikel 2.3 aan de Wet forensische zorg (Wfz). Deze hebben twee ongewenste effecten: de wet kan zo worden ingezet om een verkapte sanctie op te leggen (daar is de wet niet voor bedoeld) en tevens ontstaat er een ongewenste rechtsvermenging.