Naar homepage

‘Vergeet jezelf niet, als je voor een ander zorgt’

Hulp voor zorgverleners in crisistijd

GGz Breburg (regio Breda-Tilburg) heeft afgelopen maart in samenwerking met het Amphia ziekenhuis in Breda en klinisch psychologen een online hulppakket Vergeet jezelf niet, als je voor een ander zorgt ontwikkeld en geïntroduceerd. Dit initiatief is bedoeld om mentale problemen bij zorgverleners te voorkomen als gevolg van de aanhoudende extreme werkomstandigheden door de zorg voor Covid-19 patiënten.

Gloria Gribling, directeur behandelzaken Volwassenen bij GGz Breburg, is een van de initiatiefnemers van de pilot. “We bieden voor elke zorginstelling een hulppakket om de mentale veerkracht van de medewerkers te behouden en te versterken”.

Voorkomen mentale problemen
Tijdens de eerste Covid-19 golf besloot Anneloes van den Broek, klinisch psycholoog en P-opleider bij GGz Breburg, om in actie te komen. “We voorzagen mentale problemen bij zorgverleners als gevolg van deze extreme werkomstandigheden en moesten iets doen. Juist in deze uitzonderlijke situatie moet je goed voor jezelf zorgen, om goed voor anderen te kunnen zorgen.”

Vergeet jezelf niet, als je voor een ander zorgt
Een protocol, ondersteund door bureau Einfach en een startsubsidie van ZoNMW voor Creatieve Oplossingen Covid-19, leidde tot het initiatief ‘Vergeet jezelf niet, als je voor een ander zorgt’. “Door aandacht te besteden aan de mentale gezondheid van zorgverleners ondersteunen wij hen in het voortzetten van hun werk”, vertelt Gloria. De website vergeetjezelfniet.nu bevat een toolkit met tips hoe om te gaan met mentale klachten. Zo kun je tips en adviezen krijgen over hoe je kunt omgaan met de ingrijpende omstandigheden, op het werk én thuis. De website met de toolkit is na de introductie, in de maanden april tot en met oktober, veelvuldig bezocht. In de periode na de opstart werden er 127.722 paginabezoeken geregistreerd, waarbij sprake was van in totaal 14.191 gebruikers van de site. Er werd 795 keer ingelogd op het gedeelte waar zorginstellingen kosteloos de preventie- en signaleringsposters en fact-sheets kunnen downloaden en personaliseren. Bij de start van de tweede golf werd opnieuw een piek in gebruik gesignaleerd. In eerste instantie is de pilot speciaal ontwikkeld voor de Covid-19 periode. Echter kan deze toolkit ook na de coronacrisis worden gebruikt.

Drie P’s
‘Vergeet jezelf niet, als je voor een ander zorgt’ rust op drie pijlers. Preventie, Psychosociale steun en PTSS behandeling. “Het gaat bij dit initiatief om het voorkomen van mentale problemen. Ook ondersteuning en support bieden aan eigen collega’s of collega’s van andere zorginstellingen is belangrijk (Psychosociale steun). Indien nodig wordt opgeschaald naar een intensievere behandeling (PTSS behandeling).

Gloria: “Tijdens de ontwikkelfase van het project hebben we alle zorginstellingen in de regio benaderd. Na de introductie van de online toolkit hebben zij hun zorgverleners hierop geattendeerd. Het blijkt in een behoefte te voorzien. Nu willen we deze online toolkit ook landelijke bekendheid geven. We nodigen daarom zorginstellingen uit om hiervan gebruik te maken.”

Praktische tips en adviezen voor bewustwording
Sandra*, klinisch psycholoog bij GGz Breburg, vindt de toolkit erg fijn. “Ik was continu bereikbaar. De balans tussen werk en privé was ver te zoeken. Ik heb de toolkit bekeken. De online tips en adviezen hebben me bewust gemaakt van een aantal punten waar ik direct actie op kon ondernemen. Praktische tips, zoals je werkdag duidelijk afsluiten en een vrije dag inplannen, zorgden ervoor dat ik snel weer meer overzicht had en minder druk voelde. Het initiatief werkt zeker preventief. Ook voor professionals die zijn opgeleid in de mentale gezondheid.”

Zorgverleners centraal
Bij de Covid-19 crisis gaat vooral veel aandacht naar patiënten en cliënten. Zowel naar het behandelen maar ook naar het voorkomen van klachten. Dat is belangrijk en daar zetten zorgverleners ook op in. Gloria: “Maar we moeten ook aandacht hebben voor de mentale gezondheid van onze zorgverleners. Ook bij hen willen we mentale klachten voorkomen en de toolkit op vergeetjezelfniet.nu kan daar heel goed bij helpen. Het zou mooi zijn als op landelijk niveau meer zorginstellingen hun zorgverleners wijzen op dit initiatief.”

*: naam is gefingeerd. Echte naam bij de auteur bekend.