Naar homepage

Samenwerking daar leven wij van!

Interview met Karel van Duijvenbooden, Ketenmanager Zorg- en Veiligheidshuis regio Utrecht

Karel van Duijvenbooden Ketenmanager Zorg- en Veiligheidshuis regio Utrecht heeft twee casussen vanuit zijn praktijk gepresenteerd op een bijeenkomst voor het waardenetwerk Zorg en Veiligheid. “Samenwerking, daar leven wij van.” Sinds enkele jaren is ‘Zorg’ toegevoegd aan de naam van zijn organisatie, juist om het belang van zorg te duiden in de aanpak en aansturing van veiligheidshuizen.

Casusoverleg

Meer dan 15 jaar geleden werden de Veiligheidshuizen gestart. Ggz was indertijd minder betrokken bij veiligheid. Door de komst van Schakelteams Personen met verward gedrag en door recente incidenten, kwam daar verandering in. Enkele jaren geleden is de samenwerking met de ggz geïntensiveerd. Daarna is de naam omgezet in Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht.

Het Zorg- en Veiligheidshuis voert structureel casusoverleg voor mensen met verward gedrag, die gevaar veroorzaken. Daarvoor zitten wij aan tafel met de ggz, politie, OM, reclassering, beschermde en begeleide woonvoorzieningen en gemeenten. Dat overleg werkt goed. Er is veel meer begrip voor elkaars standpunten. We zijn het niet altijd eens, maar door structureel overleg en het formuleren van gezamenlijke doelstellingen is dat beter bespreekbaar.

Via detentie in zorg

Wat beter kan, is zorg voor mensen met een heel moeilijk gedragspatroon in de wijk. Het duurt soms lang, voordat we goed weten wat er speelt en voordat de ggz ook echt iets kan doen. Ik heb in mijn presentatie laten zien dat mensen helaas vaak via detentie in de zorg komen. Ik zou wel eens willen onderzoeken of we die detentie kunnen voorkomen.

Meer woonvormen nodig

Een ander knelpunt is voldoende geschikte woonruimte voor deze groep. Als we erin slagen om goede zorg te bieden, al dan niet in (half)gesloten setting of forensisch kader, is de uitstroom naar een woonplek moeilijk. We zijn heel erg op zoek naar passende woonvoorzieningen. Woonvormen waar zij zich ook prettig voelen. Denk bijvoorbeeld aan ‘De Boerderij’, een woonvoorziening in Utrecht, met containers voor mensen die zich even willen terugtrekken in een prikkelarme omgeving. Niet gebruikelijk, maar wel geschikt. Ik zou graag zien dat de ggz en dit soort woonvoorzieningen hierin samen optrekken. Waarbij woonvoorzieningen zich gedekt weten, dat als het misgaat, iemand even via time out kan worden opgenomen. En dat ggz instellingen ervaren, dat als iemand klaar is om uit te stromen, er een passende woonvoorziening is.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst heb ik een bestuurder van Lister (woonvoorziening) in contact gebracht met een bestuurder van Fivoor om die samenwerking te gaan intensiveren.

Praktische oplossingen

In de werksessie presenteerde Karel van Duijvenbooden meerdere casussen. Zoals een vrouw met een lange geschiedenis in de wijk, maar zonder justitieel verleden. Zij dreigde haar huis op te blazen. Die mevrouw is even in detentie gegaan. Maar als ze daar uitkomt, moet er wel een andere woonplek zijn. Die moeten we samen vinden. En dan komt het op details aan. Mevrouw had namelijk huisdieren. Waar kunnen die terecht? Ze had een gebiedsverbod. Wie vertrouwt ze het leeghalen van haar oude huis toe? Het gaat om ogenschijnlijk, kleine praktische dingen. Maar, als je die niet goed regelt, geeft dat heel veel stress bij betrokken.

Bij het Zorg- en Veiligheidshuis regelt de procesregisseur al die details. Die schakelt de juiste mensen in voor pragmatische oplossingen, zoals het vervoer en de opvang van de huisdieren en eventuele kosten die dat meebrengt. Dat zijn vaak langdurige trajecten, waarbij veel partijen betrokken zijn.

"Wat beter kan, is zorg voor mensen met een heel moeilijk gedragspatroon in de wijk."