Naar homepage
Lerend netwerk

Netwerk Inzicht data

Het doel van het lerend netwerk is om met relevante procesgegevens inzicht te creëren in de mate waarin verplichte zorg wordt toegepast. Dit inzicht geeft ondersteuning aan organisaties bij het opstellen en uitvoeren van beleid dat gericht is op het voorkomen en verminderen van verplichte zorg.

Wat kan een deelnemende organisatie verwachten?

Ieder kwartaal verzamelt GGZ Dataportaal de gegevens van de deelnemende organisaties die ieder hun eigen rapportage ontvangen. De rapportage geeft inzicht in de inzet van verplichte zorg door de tijd en geeft de mogelijkheid om de eigen organisatie te vergelijken met het gehele netwerk. De rapportages zijn visueel aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en makkelijk te interpreteren. De bevindingen worden vier keer per jaar besproken in netwerkbijeenkomsten waarin met elkaar geleerd wordt. Een gebruikersraad geeft input voor de opzet en inhoud van de dataset en de rapportage.

Eerste netwerkbijeenkomst mei 2023

Onder leiding van voorzitter Mark de Jong, psychiater bij Yulius en gepromoveerd op het onderwerp terugdringen van verplichte opnames, is dit netwerk gestart. Tijdens de bijeenkomst sprak het netwerk over verplichte zorg, de registratie van verplichte zorg en de door het netwerk verzamelde data uit de pilotronde (Q4-2022).

Netwerkbijeenkomst 12 oktober 2023

Bij de netwerkbijeenkomst waren 15 deelnemers, behandelaren en data- en kwaliteitsadviseurs, aanwezig. Deelnemers waren enthousiast over de inzichten die getoonde data op basis van hun eigen aangeleverde gegevens en de koppeling met CBS data gaven. De verschillen in data tussen de organisaties gaven aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan over de oorzaken en zo van elkaar te leren.

Netwerkbijeenkomst 16 januari 2024

Tijdens deze online netwerkbijeenkomst is gesproken over hoe er meer verbinding kan komen tussen de gebruikersraad en het netwerk. Ook zijn er voorbeeldrapportages getoond over hoe we op anonieme wijze data van een organisatie kunnen vergelijken met de data van andere organisaties. 

Vervolg

De volgende bijeenkomst vindt plaats op 23 april in Spaces, Lange Viestraat 2b in Utrecht. Het thema van deze bijeenkomst is insluiting. Er doen inmiddels 16 instellingen mee aan het lerend netwerk Inzicht data verplichte zorg.

Contact

Wil je als organisatie deelnemen aan dit project? Neem dan contact op met Cynthia Waanders, projectmanager via c.waanders@akwaggz.nl.