Naar homepage
Vrouwen en mannen werken in een gemeenschappelijke tuin

Netwerkbijeenkomst Volwaardig burgerschap 11 januari 2024

Datum en tijd
Locatie:
Online via Teams

Het waardenetwerk Volwaardig burgerschap komt 4 keer per jaar bijeen. In januari gebeurt dat digitaal. We starten centraal, daarna gaan de deelnemers via aparte teamlinks naar themagroepen.

Themagroep 1: Herstelgericht werken en gelijkwaardigheid
Themagroep 2: Netwerksamenwerking huisartsen, ggz, sociaal domein
Themagroep 3: Wonen en Woonvormen
Themagroep 4: Werk en zingeving

De overige geplande bijeenkomsten vinden plaats op: 25 april 2024 (bijeenkomst van een dag op locatie), juli en oktober 2024 (digitaal).

Aanmelden

Heb je interesse om deel te nemen aan het waardenetwerk Volwaardig burgerschap? Wil je de netwerkbijeenkomst op 11 januari 2024 bijwonen?
Meld je dan aan bij de netwerkcoördinator van het waardenetwerk, Liesbeth van Gent: lgent@denederlandseggz.nl.