Naar homepage
Beeld iza

De Nederlandse ggz: ‘Maak verbeteren mentale gezondheid urgent’

Publicatiedatum

De presentatie van de aanpak 'Mentale gezondheid: van ons allemaal' half juni was veelbelovend. De Nederlandse ggz was enthousiast toen staatssecretaris Van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vertelde te starten met de kabinetsaanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’. En niet alleen vanuit VWS, maar samen met collega bewindspersonen van VWS, SZW en OCW. Alleen keert deze aanpak om de mentale gezondheid te verbeteren nauwelijks herkenbaar terug in de begroting van VWS voor 2023. “Dat is teleurstellend”, aldus Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse ggz.

“Dat bevestigt ons beeld dat er voor deze aanpak nog geen concreet plan is en op dit moment vooral bestaat uit het onder de noemer van 'mentale gezondheid' bijeenbrengen van al bestaande activiteiten en daaraan gekoppelde budgetten. Er lijkt dus weinig extra geld voor beschikbaar te komen. Niet voor volwassenen, die momenteel in veel angst en onzekerheid verkeren zoals in de Troonrede stond, maar ook niet voor de jeugd. En juist voor jonge mensen is aandacht voor het versterken van de mentale gezondheid en preventie van groot belang. Zij, en heel veel andere groepen, worden in hun bestaanszekerheid en toekomstperspectief bedreigd door de huidige situatie waarin we zitten. Dat vormt een directe aanslag op de mentale gezondheid.”

Mentale en lichamelijke gezondheid horen bij elkaar

Ook is in de Prinsjesdagstukken het integrale karakter van de met veel ambitie gepresenteerde kabinetsaanpak niets terug te vinden, concludeert de branchevereniging. Peetoom: “Uit de splitsing tussen de activiteiten binnen het Nationaal Preventieakkoord en de Aanpak mentale Gezondheid blijkt dat het ministerie VWS deze trajecten als gescheiden trajecten beschouwt en de link tussen mentale gezondheid en lichamelijke gezondheid nog onvoldoende ziet. Ook de samenhang tussen de tafels van het Nationaal Preventieakkoord en de mogelijkheden om aan te sluiten bij tafels waar het gros van de middelen naar bestaande programma’s gaan, is punt van zorg.”

Meer urgentie

Een gemiste kans, aldus Peetoom. “Met een dergelijke aanpak verbetert niet alleen de kwaliteit van leven van mensen, maar het helpt ook de zorgvraag te verminderen voor zowel psychische als lichamelijke klachten. Ook laat het mensen langer en beter participeren in de samenleving. Dit helpt de druk op schaarse en kostbare zorg te verlichten. Een concretisering van deze aanpak moet echt met meer urgentie worden opgepakt.”

Meer lezen

De Nederlandse ggz maakte een uitgebreide analyse van de Prinsjesdagstukken.