Zoeken

Het is een fris begin van een zomerse werkweek in juli. Ruth Peetoom en Boris van der Ham zijn in Assen op bezoek bij het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP). Espria, GGZ Drenthe, CVBP, Van Boeijen, de Trans en de Academische Werkplaats Verstandelijke Beperking & Geestelijke Gezondheid hebben de voorzitters van de Nederlandse ggz en VGN uitgenodigd. Doel van het bezoek is om de voorzitters van de branches het nut en de noodzaak van de verbinding tussen werelden van de ggz en de gehandicaptenzorg te laten zien. Hun oproep is dat domeinoverstijgend werken kan en werkt. Daarnaast onderstrepen ze het belang van het samen leren van gemeenschappelijk onderzoek.

Domeinoverstijgend werken kan, maar is niet makkelijk

In het CVBP werken professionals vanuit de ggz en gehandicaptenzorg samen in de behandeling en ondersteuning voor mensen met een combinatie van een verstandelijke beperking en ggz-problematiek. Zij bieden klinische crisiszorg, hebben klinische behandelgroepen en bieden ambulante begeleiding. Ook ondersteunen medewerkers van het CVBP professionals van bijvoorbeeld woongroepen in het bieden van passende hulp in de context van thuis. 

Met alle tekorten in personeel is het niet makkelijk. In gesprek met Ruth Peetoom en Boris van der Ham vertellen medewerkers dat het desondanks hard nodig is om:

Ruth en Boris maken de balans op

Er is lokaal en regionaal werk te doen. Maar Ruth en Boris zien ook een opgave voor de gezamenlijke branches de Nederlandse ggz en VGN. Die opgave zit hem enerzijds in ruimte voor domeinoverstijgende samenwerking en anderzijds in het borgen van kennis, consultatie en scholing.

Domeinoverstijgende samenwerking Het borgen van kennis, consultatie en scholing