Naar homepage
Groep mensen aan tafel

Dankzij de Transfertafel krijgen mensen met psychische problemen sneller hulp

Publicatiedatum

Het pilotproject ‘Transfertafel’ in de regio Apeldoorn/Zutphen is na 1 jaar al zo succesvol dat het project wordt opgeschaald. De pilot was gericht op het terugdringen van de wachttijden in de ggz. Aan mensen die een ggz-verwijzing kregen, werd zo snel mogelijk de juiste behandeling geboden in het brede netwerk van mentale gezondheidsorganisaties in de regio. Ook in Zutphen start nu een Transfertafel met Zutphense organisaties die zich richten op mensen met psychische problemen.

Gemiddeld worden op jaarbasis bij GGNet Ambulant in Apeldoorn bijna 1600 mensen aangemeld. In een jaar tijd werden 600 mensen passend verwezen via de Transfertafel, waarbij 40 tot 50% van hen sneller geholpen werd en 10% in het sociaal domein hulp kreeg (dus lichtere zorg of begeleiding). Er werd breed en vanuit positieve gezondheid gekeken naar de situatie van deze mensen, zodat niet alleen de klacht leidend is.

De Transfertafels maken deel uit van het regionale project ‘Weg van de Wachtlijst’ waaraan meer dan 30 organisaties meewerken; van gemeenten tot (lokale en landelijke) zorg- en welzijnsinstellingen. Tweewekelijks worden nieuwe casussen besproken in een intercollegiaal team en direct doorverwezen op basis van de zorginhoudelijke match en actuele beschikbaarheid.

Manon Huisman, zorgdirecteur bij GGNet en voorzitter van de regionale stuurgroep “Weg van de Wachtlijst” over de pilot: ‘Deze pilot biedt de sleutel voor de toekomstbestendige zorg die in het Integraal Zorgakkoord (IZA) wordt beschreven: betere regionale samenwerking op mentale gezondheid is concreet uitvoerbaar, als je echt gaat samenwerken over de zorgdomeinen heen en je samen verantwoordelijk voelt voor de toegankelijkheid van zorg in onze regio. Dat vraagt afstemming en aanpassing in onze werkwijze en financiering, zodat we breder kijken naar de context van de persoon en passend vanuit het netwerk reageren. Niet gemakkelijk, maar het kan wel, dat zien we in Apeldoorn ook. Ik ben benieuwd welke resultaten we in Zutphen gaan bereiken met de Transfertafel’.