Naar homepage
Torentje Den Haag

Urgente opgaven in de zorg kunnen niet wachten

Publicatiedatum

De Nederlandse ggz vindt het onaanvaardbaar als door de val van het kabinet de grote en urgente opgaven voor de zorg stil dreigen komen te liggen. De stappen die zorg en maatschappelijke partners zetten via het Integraal Zorgakkoord kunnen niet wachten tot het aantreden van een nieuw kabinet. Daarnaast ligt er na een slepend proces eindelijk een Hervormingsagenda Jeugd. Ook vervolgacties daaruit kunnen niet wachten en vragen om snelheid in de uitvoering. Voor de ggz is het allerbelangrijkst dat de verbeteringen snel merkbaar worden in de dagelijkse praktijk van jongeren en hun ouders.

We begrijpen de maatschappelijke zorgen in de samenleving over de toegankelijkheid van de zorg en de ggz en jeugdhulp in het bijzonder. We willen en moeten die zorg toegankelijk houden, juist voor de meest kwetsbare groepen. Als we de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg binnen enkele jaren willen verminderen naar 5 weken, moeten we voortvarend verder met domeinoverstijgend samenwerken. Dit doen wij met de gemeenten en de huisartsen door onder meer de inzet van een verkennend gesprek. Hierin wordt onderzocht welke hulp het beste bij een hulpvraag past. Niet alle vragen zijn zorgvragen en hoeven dus niet altijd tot behandeling binnen de ggz te leiden. Domeinoverstijgend samenwerken vraagt ook om inzet van de politiek en aanpassingen in de regelgeving; hobbels die zo snel mogelijk moeten worden weggenomen en niet kunnen wachten op een nieuw kabinet.

We gaan er dan ook vanuit dat de regel- en wetgeving voor uitvoering van het Integraal Zorgakkoord, de Hervormingsagenda Jeugd en andere belangrijke akkoorden voor de zorg worden doorgezet nu het kabinet demissionair is.